Conventii UNESCO Ratificate de Romania

No Titlul convenţiei Data/Locul Adoptării Data
Adoptării/Aderării/Acceptării
de catre România
Instituţia Responsabilă
1 Acordul referitor la importarea materialelor educaţionale, ştiinţifice şi culturale,cu anexele A până la E şi protocolul anexat 22.11.1950
Lake Success
Legea de acceptare nr.434/30.09.1970
B.Oficial nr. 121/10.10.1970
Ministerul Finanăelor Publice, Autoritatea Naăională a Vămilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
2 Convenţia pentru protejarea bunurilor culturale în caz de conflict armat cu regulamente de execuţie a Convenţiei 14.05.1954
Haga
Decret de ratificare nr.605/26.12.1957
B.Oficial nr. 6/28.01.1958
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor
3 Protocolul pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat şi a rezoluţiilor Conferinţei 14.05.1954
Haga
Decret de ratificare nr.605/26.12.1957
B.Oficial nr. 6/28.01.1958
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Aparării Naţionale
4 Convenţia privind schimburile internaţionale de publicaţii 03.12.1958
Paris
Decret de ratificare nr.835/24.12.1964
B.Oficial nr.6/26.02.1965
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
5 Convenţia privind schimburile de publicării oficiale şi documente guvernamentale între state 03.12.1958
Paris
Decret de ratificare nr.836/24.12.1964
B.Oficial nr.6/26.02.1965
Autoritatea competentă în raport de natură documentului solicitat
6 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului 14.12.1960
Paris
Decret de ratificare nr.149/2.04.1964
B.Oficial nr.5/20.04.1964
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
7 Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune 26.10.1961
Roma
Legea de aderare nr.76/8.04.1998
M.Oficial nr. 148/14.04.1998
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
8 Convenţia asupra masurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi impiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale 14.11.1970
Paris
Legea de ratificare nr.79/11.11.1993
M.Oficial nr.269/19.11.1993
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
9 Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor 29.10.1971
Geneva
Legea de aderare nr.78/8.04.1998
M.Oficial nr.156/17.04.1998
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
10 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural 16.11.1972
Paris
Decret de acceptare nr.187/30.03.1990
M.Oficial nr.46/31.03.1990
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Mediului şi Padurilor
11 Convenţia privind recunoaşterea studiilor şi diplomelor de învăţamânt superior în statele regiunii Europa 21.12.1979
Paris
Decret de ratificare nr.222/11.05.1990
M.Oficial nr.67/14.05.1990
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
12 Convenţia cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei 11.04.1997
Lisabona
Legea de ratificare nr.172/2.10.1998
M.Oficial nr.382/7.10.1998
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
13 Al doilea protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat 26.03.1999
Haga
Legea de ratificare nr.285/6.07.2006
M.Oficial nr.621/18.07.2006
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor
14 Convenţia asupra ţiei patrimoniului cultural subacvatic 02.11.2001
Paris
Legea de acceptare nr.99/16.04.2007
M.Oficial nr.276/25.04.2007
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe
15 Conventia pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 17.10.2003
Paris
Legea de acceptare nr.410/29.12.2005
M.Oficial nr.17/9.01.2006
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
16 Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport 19.10.2005
Paris
Legea de acceptare nr.367/2.10.2006
M.Oficial nr.826/9.10.2006
Agentia Naţională Anti-Doping, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
17 Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiei culturale 20.10.2005
Paris
Legea de aderare nr.248/22.06.2006
M.Oficial nr.559/28.06.2006
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional