Parteneri si Programe

Parteneri Programe

CNR UNESCO încurajează participarea instituţiilor publice şi a organismelor neguvernamentale, a diverselor personalităţi ce desfăşoară activităţi în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării, precum şi în alte domenii transdisciplinare, la elaborarea şi înfăptuirea programelor UNESCO.

COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE ALE COMISIEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI PENTRU UNESCO

  • Comitetul Naţional Român de Bioetică
  • Comitetul Naţional Român MAB – UNESCO
  • Comitetul Naţional Român de legatura cu programul MOST
  • Comitetul Naţional Român de Oceanografie (CNRO)
  • Comitetul Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional ( PHI)
  • Comitetului Naţional Information for All Programme (IFAP)